فرزندان برون گرا

کودکان برون گرا اگر به مدت طولانی تنها باشند، بی حوصله و خسته می شوند و حتی احساس افسردگی می کنند.

کودکان برون گرا

برون‌گرایی و درون‌گرایی، یک صفت شخصیتی و یک بُعد اصلی (مرکزی) در نظریهٔ شخصیت انسان‌ است. بسیاری از افراد درون‌گرایی را با سکوت و خجالت همراه می‌دانند در مقابل آن انسان‌های برونگرا افرادی هستند که اجتماعی و شاد هستند. این نظریه بر این اصل استوار است که درونگراها انرژی خود را از درون خود دریافت می‌کنند (ایده‌ها و مفاهیم را از ذهن) و برون‌گراها انرژی خود را از دنیای بیرون خود و در ارتباط با دیگران.


«برون‌گرایی» رفتاری است که با دیدگاه عینی و خارجی مشخص شده و با فعالیت عملی بالاتري همراه است، افراد «برون‌گرا» از آمادگی کمتری برای تسلط بر نفس خویش برخوردارند.

 

کودکان برون گرا,کودکان برونگرا,مشخصات رفتاری کودکان برون گرا

کودکان برون گرا با غریبه ها خیلی زود ارتباط برقرار می کنند


در اینجا ویژگیهایی از کودکان برون گرا آورده شده است که عبارتند از:
کودک برون گرا بسیار اجتماعی است و به ندرت فرصتی برای بودن در کنار دوستان را رد می کند.

کودکان برونگرا همیشه می خواهند به محیط های اجتماعی بروند. به نظر می رسد زمانی که در بیرون و در کنار مردم هستند انرژی می گیرند. با این وجود، مشابه درونگراها ، برای شارژ مجدد به تنهایی احتیاج دارند و پس از یک روز شلوغ، فرزند شما به تنهایی یا چرت زدن نیاز دارد.


کودکان برون گرا اگر به مدت طولانی تنها باشند، بی حوصله و خسته می شوند و حتی احساس افسردگی می کنند.

کودک برونگرا غالباً مشغول فعالیت های جدید، جالب و خلاق است - به ویژه هنگامی که در خارج از خانه و با دوستان خود است.


کودکان برون گرا با غریبه ها خیلی زود ارتباط برقرار می کنند، به آنها لبخند می زنند و با آنها صحبت می کنند.

√ کودکان برونگرا به راحتی دوست های جدیدی پیدا می کند.

کودکان برون گرا عاشق کار در یک گروه یا تیم هستند.

کودکان برون گرا احساساتی هستند، آنها مسائل را عمیقاً حس می کنند و به دیگران و جهان به طور کلی اهمیت می دهند.
 

گردآوری: بخش کودکان بیتوته